Your dream match
You will find on our website!

Sign Up Free Sign in
Elitislamievlilik | Resmi Nikah

Resmi Nikah


Resmi Nikah

Evliliğe karar veren çiftlerin evliliklerini resmileştirmek için yetkili makamlarca yapılan nikah işlemine resmi nikah denir.Resmi nikah Türkiye’de belediyelerce kıyılır.Resmi nikah olmadan kişiler hukuki olarak evlenmiş sayılmazlar.Resmi nikahın dini nikahtan farkı resmi nikah çiftlere çeşitli hukuki sorumluluklar yükler.Resmi nikahın bitmeside mahkemelerce yapılır.Resmi nikah olmadan çiftlerin bir arada yaşaması evlilik sorumluluklarını hukuki olarak doğurmaz.Bu nedenle evlenecek çiftlerin mutlaka resmi nikah kıydırmaları gerekir.Dini nikahlı evliliklerde çiftlerin hukuki sorumlulukları doğmaz bu nedenle çiftlerin ayrılması durumunda genellikle kadınlar mağdur olur.Resmi nikahla kadınların evlilik sonrası haklarıda güvence altına alınmış olur.Resmi nikah resmi makamlarca yapılır sadece mahkemeler tarafından sonlandırılabilir.