Your dream match
You will find on our website!

Sign Up Free Sign in
Elitislamievlilik | Nafaka

Nafaka


Nafaka

Nafaka,evliliklerin sonlandırılması ile birlikte evliliği bitirmek isteyen kişi tarafından yada evliliğin bitmesine neden olacak kusurlu kişi tarafından karşı tarafa ödenen bir bedeldir.Nafaka genellikle erkekler tarafından ödensede bazı durumlarda kadınlar tarafından erkeklere ödenen nafakalarda vardır.Nafaka miktarı mahkemeler tarafından belirlenir ve her yıl belli olanda artar.Nafakanın asıl amacı evliliklerin bitmesi ile geçim zorluğu çekecek tarafın mağduriyetini önlemektir.Nafaka davaları mahkemelere açılabilir.Nafaka miktarı boşanma sırasında belirlenebileceği gibi boşandıktan sonrada taraflardan biri tarafından açılabilir.Nafaka ödenmesi zorunlu bir bedeldir.Nafaka yükümlülüklerini yerine getirmeyen tarafa ceza kanunlarımıza göre hapis cezası verilir.Nafaka, genellikle her ay düzenli olarak ödenmesi gereken bir miktar olarak belirlensede nakti değeri olabilecek menkul ve gayrimenkullerde nafaka olarak verilebilir.Nafakanın sonuçlanması ancak nafakayı alan kişinin mahkemeye başvurarak nafaka almak istememesini beyan etmesi ile gerçekleşir.Bunun dışında nafaka ömür boyu devam eder.Ancak nafaka alan tarafın yeni bir evlilik yapmasıyla nafaka sonuçlanabilir.Nafaka sadece eşlerin birbirlerine ödedikleri bir bedel değildir.Çocuklar kimde kalmışsa karşı taraf çocuklar içinde nafaka ödeyebilir.Çocukların nafaka hakları reşit olmaları ile sonlanır.

Nafaka davaları son derece karmaşık ve uzun süren davalardır.Bu nedenle en iyisi karşılıklı olarak anlaşarak bir nafaka miktarı belirlemektir.